Giới thiệu

15/11/2013

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công Nghệ Vĩnh Phúc (Quỹ PTKH&CN VP), được ra đời theo quyết định thành lập số 2095/QĐ - UB ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

                - Trụ sở: số 42 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

                - Điện thoại: 02113.703477.

1. Quỹ Phát triển Khoa học và Công Nghệ Vĩnh Phúc (Quỹ PTKH&CN Vĩnh Phúc), được ra đời theo quyết định thành lập số 2095/QĐ - UB ngày 27/6/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Về tổ chức: Quỹ Phát triển KH và CN là một tổ chức tài chính trực thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và Điều lệ tổ chức hoạt động được UBND tỉnh phê duyệt.

- Quỹ có Hội đồng Quản lý, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát.

- Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động chung của Quỹ.

 3.Về lĩnh vực hoạt động: Quỹ hoạt động vì mục đích bảo toàn vốn, được bù đắp chi phí và không vì mục đích lợi nhuận, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Quỹ hoạt động trong 5 lĩnh vực: cấp kinh phí, tài trợ, cho vay, hỗ trợ và bảo lãnh vốn vay.

4. Đối tượng tài trợ: Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do tổ chức và cá nhân đề xuất phục vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

5. Đối tượng hỗ trợ: Các hoạt động nhằm nâng cao năng lực KH&CN trong phạm vi của tỉnh; Nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức KH&CN công lập.

6. Đối tượng cho vay: Tất cả các tổ chức, doanh nghiêp, chủ trang trại, cá nhân có Dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN để sản xuất kinh doanh; Dự án chuyển giao, đổi mới công nghệ có đủ điều kiện theo quy định, đều được vay vốn từ Quỹ PTKH&CN; bao gồm:

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp: lai tạo giống cây, con mới; công nghệ nuôi cấy mô; quy trình - công nghệ cho năng suất, thu nhập cao trên một đơn vị diện tích; công nghệ chăn nuôi sinh học an toàn dịch bệnh; công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch… Công nghệ xử lý ô nhiễm để bảo vệ môi trường. Công nghệ sản xuất vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống. Công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhiên liệu trong sản xuất và tiêu dùng. Công nghệ y học chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Công nghệ thông tin và tin học....

7. Thời hạn cho vay và lãi suất cho vay:

Thời hạn cho vay của một dự án ứng dụng KH&CN thông thường từ 12 đến 36 tháng.

- Cho vay không lãi suất đối với các  dự án bắt đầu sản xuất;

- Cho vay với mức lãi suất thấp (bằng 1/2 lãi suất bình quân của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn cùng thời điểm) đối với các dự án đã sản xuất.

- Số lượng vốn vay tối đa: 10 tỷ đồng.

       

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: