Cơ cấu tổ chức

14/11/2013

1. Lãnh đạo Trung tâm

     Giám đốc: CN. Trần Văn Thuận

          Phone:   0989.732669

          E-mail: thuantccl@gmail.com

    Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Khắc Chính

          Phone:   0949.594.999

2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

      Trưởng phòng phụ trách: KS. Phùng Văn Đào

          Phone:  0982 899 439

          Email: quangdaotdc@gmail.com

3. Phòng Kiểm định - hiệu chỉnh phương tiện đo

     Trưởng phòng: CN. Phan Hoàng Ân

          Phone: 0211.3711.196 - 0989 539 368                   

4. Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa

    Phụ trách phòng: KS. Lê Đình Đức

          Phone: 0986 664 287                  

5. Tổ Nghiệp vụ khách hàng

  Tổ trưởng: Trần Đình Luân

         Phone:01255982333

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: