Cơ cấu tổ chức Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo

14/11/2013

1. Lãnh đạo Trung tâm

     Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Tĩnh

          Phone: 0211.3846.078

     Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

          Phone: 0915.657.069

     Phó Giám đốc: CN. Nguyễn Thị Thuý Ngân

          Phone: 0989.601.370

      Phó Giám đốc: CN. Lê Thanh Tâm

          Phone: 0947.935.668     

    2. Phòng Hành chính - Tổng hợp và Thông tin KHCN

        Trưởng phòng: ThS. Nghiêm Xuân Mạnh         

            Phone: 0211.3710.017 - 5

       Phó phòng: ThS. Phùng Thị Vân

            Phone: 0211.3710.017 - 0

3. Phòng Nghiên cứu, ứng dụng - Chuyển giao và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

      Phó phòng (phụ trách):  KS. Lương Tuấn Vượng

          Phone: 0986.443.858

     Phó phòng: CN. Văn Tiến Đạt

          Phone: 0912445253

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: