Chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

15/05/2020

Địa chỉ Internet thế hệ 4 (Internet protocol version 4 viết tắt là “IPv4”) là thế hệ IP chúng ta sử dụng hiện nay bao gồm 32 bit. IPv4 được biểu hiện bằng chuỗi số có 4 phần phân cách nhau bằng dấu chấm. Mỗi phần được gọi là octet và có 8 bit dữ liệu; ví dụ: 192.168.1.1. Không gian IPv4 gồm khoảng 4 tỉ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu. Do sự phát triển như vũ bão của mạng và dịch vụ Internet, nguồn IPv4 dần cạn kiệt, đồng thời bộc lộ các hạn chế đối với việc phát triển các loại hình dịch vụ hiện đại trên Internet. 

Để thay thế cho phiên bản IPv4, địa chỉ Internet thế hệ 6 (Internet protocol version 6 viết tắt là “IPv6”) được thiết kế, với hai mục đích cơ bản là thay thế cho nguồn IPv4 cạn kiệt để tiếp nối hoạt động Internet và khắc phục các nhược điểm trong thiết kế của địa chỉ IPv4. Địa chỉ IPv6 có chiều dài 128 bít, biểu diễn dưới dạng các cụm số hexa phân cách bởi dấu “::”, ví dụ 2001:0DC8::1005:2F43:0BCD:FFFF. Với 128 bít chiều dài, không gian địa chỉ IPv6 cung cấp một lượng địa chỉ khổng lồ cho hoạt động Internet phục vụ tốt cho việc triển khai mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT), triển khai Chính quyền điện tử, thành phố thông minh (Smart city).

Hiện tại, tỷ lệ sử dụng IPv6 tại Việt Nam đã tăng trưởng hơn 300% chỉ trong vòng gần 3 năm, từ dưới 1% trong năm 2016 tăng lên đến 39,41% trong tháng 7/2019 (theo thống kê của Trung tâm thông tin mạng Châu Á – Thái Bình Dương (APNIC)) và chủ yếu tập trung ở khối các doanh nghiệp. Việc triển khai IPv6 trong mạng lưới, dịch vụ cả khối cơ quan Đảng, Nhà nước còn thấp. Để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của mạng Internet trong triển khai Chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh, thay thế địa chỉ IPv4 đã cạn kiệt, ngày 12/5/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về “Chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 cho mạng máy tính và hệ thống thông tin trong cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2023”. Theo kế hoạch sẽ thực hiện theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2020 gồm: tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc chuyển đổi IPv6; rà soát đánh giá hiện trạng, xây dựng lộ trình, phương án kỹ thuật phù hợp; quy hoạch giải địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hạ tầng mạng, Trung tâm Dữ liệu và các hệ thống thông tin của các cơ quan, đợn vị trên địa bàn tỉnh; đạo tạo, tập huấn cho các cán bộ chuyên trách.

Giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2021: Kết nối, thử nghiệm, chuyển đổi IPv6 cho một số hệ thống tại Trung tâm Dữ liệu, Sở Thông tin và truyền thông, Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh, hệ thồng mạng và các dịch vụ ứng dụng dùng chung của tỉnh.

Giai đoạn 3 thực hiện từ năm 2022 đến năm 2023: chuyển đổi chính thức toàn tỉnh trên nền mạng TSLCD cấp II của tỉnh hỗ trợ đồng thời cả IPv4 và IPv6, kết nối với mạng TSLCD cấp I của Cục Bưu điện Trung ương; hạ tầng bảo đảm sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6

Theo Kế hoạch yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi IPv6 trong việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là triển khai IPv6 trong ứng dựng công nghệ thông tin nội bộ. Rà soát hệ thống mạng máy tính, máy tính và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác của đơn vị để xây dựng phương án bố trí nguồn nhân lực và tổ chức thực hiện. Khi đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm, triển khai các dự án, thuê dịch vụ công nghệ thông tin phải lựa chọn giải pháp bảo đảm bắt buộc có hỗ trợ đồng thời cả công nghệ IPv4 và IPv6.

Kế hoạch số 76/KH-UBND

Việt Hưng

Các tin đã đưa ngày: