Triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn tỉnh từ ngày 21 - 26/9/2021

22/09/2021

Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” ngày 12/9/2021 do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 242/KH-UBND về việc triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Mục đích của Kế hoạch nhằm vận động, kêu gọi, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình với ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc. Cùng với việc hỗ trợ học sinh khó khăn về máy tính, chương trình còn tiến tới phủ sóng internet những nơi chưa có sóng, góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Nội dung Kế hoạch, vận động hỗ trợ máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh cho học sinh trên địa bàn tỉnh đáp ứng điều kiện học trực tuyến. Phấn đấu 100% các em học sinh có thiết bị công nghệ, kết nối Internet đáp ứng điều kiện học trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai hạ tầng, phát triển các nền tảng đáp ứng yêu cầu kết nối phục vụ việc dạy và học trực tuyến phủ sóng 3G, 4G, lắp đặt cáp quang đến 100% các khu dân cư, thôn, xóm, bản trên địa bàn tỉnh để sẵn sàng kết nối Internet. Tăng dung lượng các gói kết nối Internet phục vụ việc dạy, học trực tuyến; xây dựng cơ chế, chính sách miễn, giảm giá tiền lắp đặt, hỗ trợ cước kết nối Internet cho các hộ gia đình có con em là học sinh.

Hình thức ủng hộ, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ bằng các hình thức: Ủng hộ bằng tiền; ủng hộ bằng thiết bị: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh; ủng hộ bằng cơ chế, chính sách của các doanh nghiệp viễn thông; ngân sách Nhà nước, các Quỹ ủng hộ Chương trình theo quy định của pháp luật liên quan.

Đối tượng hỗ trợ là học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh mà gia đình chưa bảo đảm được các điều kiện học trực tuyến. Hỗ trợ 1 lần/1 học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ.

Thời gian triển khai Chương trình: từ ngày 21/9/2021 đến hết ngày 26/9/2021.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối tiếp nhận, tài trợ ủng hộ Chương trình.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Đặng Công Hòa

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

0983.934.091

2

Hà Thị Kim Dung

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục

0985.131.568

3

Nguyễn Việt Hà

Phó Trưởng phòng phụ trách
phòng Chính trị tư tưởng

0983.121.482

 

4

Tống Thị Thu

Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học

0915.262.928

Theo Nga Hải: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: