Chủ động triển khai các phương án bảo vệ sản xuất an toàn với mục tiêu có vụ mùa thắng lợi

27/08/2021

Chủ động triển khai các phương án bảo vệ sản xuất an toàn với mục tiêu có vụ mùa thắng lợi

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy gần 24.000 ha lúa. Ngay từ đầu vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện đúng cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng; mở rộng tối đa diện tích trà lúa mùa sớm với các giống lúa có năng suất, chất lượng. 

Trung tâm Giống nông nghiệp đã cung ứng hơn 270 tấn lúa giống chất lượng gồm: BC15, thiên ưu 8, ADI28, DQ11, DT39 Quế Lâm theo Chương trình hỗ trợ cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; trợ cước, trợ giá 170 tấn lúa giống: BC15, Thiên ưu, ADI28, Hà phát 3 cho 39 xã miền núi; xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa mới chất lượng ở các huyện để lựa chọn, bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh. Theo đánh giá, năng suất lúa vụ mùa 2021 ước đạt 58-60 tạ/ha, cao nhất trong những năm gần đây.

Sau khi kiểm tra các mô hình giống lúa chất lượng ở xã Yên Phương, huyện Yên Lạc và Trại sản xuất giống cây trồng: Vũ Di, Mai Nham, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Hải nhấn mạnh, hiện lúa vụ mùa trên địa bàn tỉnh đang vào chắc, vì vậy, từ nay đến khi thu hoạch, đề nghị các địa phương hướng dẫn nông dân triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh cuối vụ; chủ động triển khai các phương án bảo vệ sản xuất an toàn, ứng phó với điều kiện bất thường của thời tiết; tích cực chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông 2021. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, mở rộng diện tích lúa có năng suất và chất lượng tốt, sản xuất lúa theo quy trình VietGAP.

Theo Đặng Thưởng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: