Thu hút đầu tư 8 tháng năm 2021 tăng mạnh

31/08/2021

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 song Vĩnh Phúc đã nỗ lực tăng cường cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa các hình thức kết nối nhà đầu tư, tổ chức hiệu quả các cuộc họp và làm việc trực tuyến trong thời gian dịch bệnh, tiếp tục duy trì hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm kết nối doanh nghiệp, hợp tác xúc tiến đầu tư. Đến nay, tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực. Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh 8 tháng năm 2021 tăng mạnh so với cùng kỳ.

Kết nối nhà đầu tư thông qua làm việc trực tuyến để thu hút đầu tư 

 Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến ngày 15/8, toàn tỉnh đã thu hút được 24 dự án DDI, trong đó có 14 dự án cấp mới, 10 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký đạt 11.319,8 tỷ đồng, tăng gần 58%; 48 dự án FDI trong đó 27 dự án cấp mới, 21 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký đạt 895,7 triệu USD, tăng xấp xỉ 196% so với cùng kỳ.

Trong tháng 7, Ban quản lý các khu công nghiệp đã cấp giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất giấy Kraft vina do công ty TNHH giấy Kraft vina làm chủ đầu tư với tổng vốn đăng ký 611,4 triệu USD. Trong tổng số 27 dự án FDI cấp mới, Hàn Quốc tiếp tục là nước dẫn đầu về số dự án đầu tư mới với 15 dự án với tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 44 triệu USD. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hiện là ngành mũi nhọn về thu hút đầu tư FDI với 779,39 triệu USD vốn đăng ký cấp mới (đầu tư cho 26 dự án), tăng 608% về số vốn đăng ký cấp mới, tăng 62,5% về số dự án đầu tư.

Theo Đức Hiền: vinhphuc.gov.vn

 

Các tin đã đưa ngày: