Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã

15/03/2022

Đồng hành cùng các Hợp tác xã (HTX), thời gian qua, tỉnh đã và đang có nhiều cơ chế, chính sách dành cho khu vực kinh tế tập thể (KTTT), đặc biệt quan tâm tới công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, đưa cán bộ quản lý đi thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình hoạt động hiệu quả và thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại một số HTX... Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đưa các HTX phát triển mạnh mẽ, nâng cao thu nhập cho các thành viên.

HTX Nấm Tam Đảo ứng dụng KHKT vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Thế Hùng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 752 HTX với hơn 203 nghìn thành viên; trong đó, có trên 300 HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Tổng số cán bộ quản lý trong các HTX là hơn 2.900 người; trong khi đó, chủ yếu cán bộ mới đạt trình độ sơ cấp trở lên, chiếm 48,6%.

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực KTTT chủ lực này, giai đoạn 2016 - 2020, đối với các HTX nông nghiệp, tỉnh đã tổ chức 24 hội nghị tuyên truyền Luật HTX và các văn bản liên quan cho hơn 3.000 lượt người; 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng về quản lý HTX cho hơn 1.000 lượt cán bộ Ban quản lý các HTX nông nghiệp và 1 hội thảo về tổ chức HTX hoạt động hiệu quả, bền vững theo Luật HTX cho 130 đại biểu.

Đối với các HTX phi nông nghiệp, đã tổ chức 8 lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực, kỹ năng về quản lý HTX cho hơn 900 học viên; 9 hội nghị tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về Luật HTX năm 2012, Luật BHXH và các văn bản có liên quan; 10 lớp tập huấn về quản lý vận hành HTX, chính sách pháp luật về HTX, các chế độ phúc lợi cho người lao động....

Đặc biệt, triển khai chính sách hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp, giai đoạn 2019 - 2021 theo Kế hoạch số 9228 của UBND tỉnh, đã tổ chức tuyển chọn được 3 cán bộ trẻ về làm việc tại 3 HTX.

Với các chính sách hỗ trợ thiết thực này, đội ngũ cán bộ HTX, quản lý Nhà nước về công tác HTX có thêm kiến thức, kỹ năng để quản lý, vận hành HTX hiệu quả; hình thành một số HTX kiểu mới hoạt động tốt, tiêu biểu như HTX Nấm Tam Đảo (Tam Đảo); HTX rau, hoa Tam Dương (Tam Dương); HTX Dịch vụ Nông nghiệp Nhân Lý, xã Phú Xuân (Bình Xuyên)…

Tuy nhiên, số lượng các lớp tập huấn được tổ chức còn ít (trung bình 4 lớp/năm), tỷ lệ cán bộ, thành viên HTX được tham gia tập huấn bình quân chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Đối với các HTX nông nghiệp, hình thức học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực khá đa dạng nhưng đối tượng tham gia chỉ là cán bộ quản lý HTX nông nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước về HTX, chưa có các hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho thành viên HTX.

Mặc dù đạt được tín hiệu khả quan, song, chính sách thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc tại một số HTX đã dừng thực hiện từ tháng 1/2020 do các HTX không đáp ứng được thu nhập cho cán bộ trẻ khi làm việc ở đây.

Không chỉ có xuất phát điểm thấp, năng lực nội tại yếu mà phần lớn ở các HTX hiện nay, nhất là các HTX nông nghiệp, HTX dịch vụ môi trường cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu, sản xuất thủ công là chủ yếu; chất lượng nguồn nhân lực thấp, thành viên HTX phần lớn có tuổi đời cao, không được đào tạo bài bản, thiếu năng động và nhạy bén, khó tiếp cận được tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kỹ năng quản lý và xu hướng phát triển của kinh tế thị trường nên khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng như hiện nay...

Đây được xem là những nguyên nhân chính cản trở sự phát triển của các HTX trong thời gian vừa qua.

Nhằm đưa khu vực KTTT mà nòng cốt là các HTX tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh và khả năng thích nghi trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025, số HTX hoạt động tốt, khá chiếm từ 60% và tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp ĐH, CĐ ít nhất 24%; tỷ lệ HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số đạt 8,5%.

Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho đối tượng là thành viên, người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ của các tổ chức KTTT với mức hỗ trợ tối đa 2 cán bộ, thành viên/HTX và không quá 25 triệu đồng/người/khóa.

Đồng thời, tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, thành viên, người lao động của HTX về nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, chính sách pháp luật có liên quan, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án SXKD, kiến thức và kỹ năng trong điều hành hoạt động của HTX... với mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/lớp.

Hỗ trợ tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm các mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước với mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/chuyến/năm.

Đặc biệt, hỗ trợ HTX nông nghiệp có nhu cầu về lao động là người tốt nghiệp ĐH, CĐ và trên đại học phù hợp với ngành nghề kinh doanh của HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín dụng nhân dân có tuổi đời không quá 40 tuổi, có sức khỏe tốt với mức hỗ trợ hàng tháng ít nhất bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 1 người/tổ chức KTTT và thời gian hỗ trợ không quá 3 năm/HTX.

Nguyễn Hường: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: