15 vùng trồng ngành nông nghiệp được cấp mã số xuất khẩu

05/04/2022

Hiện nay, toàn tỉnh có 15 vùng trồng được ngành Nông nghiệp hỗ trợ xây dựng, cấp mã số xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, EU, Úc, New Zealand…

Vùng trồng thanh long ở huyện Lập Thạch được cấp 5 mã số xuất khẩu
với tổng diện tích gần 35 ha

Riêng năm 2021, ngành Nông nghiệp cấp mới 9 mã số vùng trồng, nâng tổng số diện tích vùng trồng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh lên hơn 150 ha.

Các vùng trồng mới gồm vùng trồng chuối ở xã Liên Châu, huyện Yên Lạc với diện tích 40 ha, sản lượng 1.000 tấn/năm; vùng trồng ớt tại các xã Đạo Trù, Yên Dương, (huyện Tam Đảo), xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch), An Hòa, Hợp Hòa (huyện Tam Dương) với tổng diện tích gần 75 ha.

Trước đó, các vùng trồng thanh long ở huyện Lập Thạch, trồng bưởi ở huyện Vĩnh Tường đã được cấp mã số và được duy trì cho đến nay.

Việc thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là yêu cầu bắt buộc của các thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm, truy vết nguồn gốc.

Để thực hiện việc thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đi vào thực chất, hiệu quả hơn, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm duy trì, ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển các vùng trồng và cơ sở đóng gói theo quy mô sản xuất hàng hóa.

Đồng thời, chỉ đạo ngành Nông nghiệp tăng cường tập huấn, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; áp dụng các biện pháp quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp, duy trì chất lượng của vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được cấp mã số.

Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật cần thiết đối với các vùng trồng, cơ sở đóng gói tại địa phương phục vụ mở cửa thị trường; phối hợp giải quyết các rào cản kỹ thuật và xử lý các thông báo không tuân thủ quy định kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm hoặc phòng, chống dịch Covid-19; ghi chép, hoàn thiện các hồ sơ liên quan trong quá trình sản xuất phục vụ truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của nước nhập khẩu…

Tin, ảnh: Hà Trần: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: