Đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế

08/04/2022

Quá trình phục hồi kinh tế của tỉnh những tháng đầu năm có nhiều thách thức bởi Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, cùng với đó là áp lực từ giá nguyên vật liệu đầu vào phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) vẫn ở mức cao… Tuy nhiên, nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, việc phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,89% so với cùng kỳ, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử của Công ty TNHH Jahwa Vina, Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2022, UBND tỉnh đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 01 với các kịch bản tăng trưởng theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 2022.

Cùng với đó, giao một số chỉ tiêu KT - XH và 141 nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành để triển khai Chương trình hành động; giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các sở, ngành theo Quyết định của Tỉnh ủy.

Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 128 của Chính phủ, ban hành Quyết định hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ về phát triển KT - XH, cải thiện môi trường đầu tư; đảm bảo an ninh trật tự, các chính sách an sinh xã hội...

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm...

Thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển KT - XH và Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 28, giao 8 nhóm nhiệm vụ chung và giao chi tiết các nhiệm vụ cụ thể cho 16 sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện.

Chủ trương mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh từng bước được triển khai; lộ trình mở cửa du lịch được thực hiện với việc ban hành kế hoạch phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát Covid-19; ban hành đề án chuyển đổi số du lịch thông minh và phương án mở cửa hoạt động du lịch đảm bảo an toàn trong bối cảnh tình hình mới.

Trong Quý I, lượng khách du lịch đến thăm quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn đạt 1,27 triệu lượt khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 14,85 nghìn lượt, khách nội địa đạt hơn 1,25 triệu lượt khách. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 872 tỷ đồng, công suất sử dụng phòng đạt 10% đến 12%.

Các quy định về hoạt động vận tải được triển khai linh hoạt, chủ động, hiện ngành chức năng đã mở thêm 1 tuyến xe buýt VP-10 có lộ trình đi qua một số khu công nghiệp và bổ sung, điều chỉnh lộ trình hoạt động của 5 tuyến xe buýt đang hoạt động.

Các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn do Covid -19 được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao với tổng kinh phí đã hỗ trợ đạt hơn 80 tỷ đồng.

Trong đó, trên 42,73 tỷ đồng được bố trí để thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động.

Hỗ trợ giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.855 đơn vị, DN, kinh phí hỗ trợ lũy kế đến nay trên 36 tỷ đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 5 DN, với số lao động 678 người, kinh phí hỗ trợ trên 4,6 đồng.

Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho 262 người lao động với kinh phí trên 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ chi trả bằng tiền cho người lao động tạm hoãn hợp đồng, ngừng việc, vay vốn trả lương cho người lao động hoặc bằng suất ăn tại nơi cách ly (đối tượng là người lao động, người đang cách ly y tế theo quy định) với số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Để trợ giúp các DN có đủ nguồn lao động, nguồn vốn phục vụ SXKD, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ tuyển lao động theo nhu cầu của DN đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm với sự tham gia trực tiếp của 27 lượt DN với nhu cầu tuyển dụng 1.347 lao động, tư vấn việc làm cho 11.815 lượt người lao động.

UBND đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng cho vay mới với lãi suất ưu đãi lũy kế từ ngày 23/1/2020 đến nay được 25.344 khách hàng là DN, cá nhân, hộ gia đình, HTX bị ảnh hưởng bởi Covid-19, dư nợ đạt trên 30,6 nghìn tỷ đồng; hạ lãi suất dư nợ hiện hữu, miễn, giảm lãi cho 27.096 khách hàng với tổng số tiền lãi thực đã hạ 230 tỷ đồng, số tiền lãi dự kiến sẽ hạ là 99 tỷ đồng.

Miễn giảm lãi vay lũy kế từ 13/3/2020 cho 1.685 khách hàng, số tiền lãi được miễn, giảm là 37 tỷ đồng. Cùng với đó, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hành bị ảnh hưởng bởi Covid - 19 cho 262 khách hàng, dư nợ đạt 395 tỷ đồng.

Lũy kế thực hiện từ ngày 13/3/2020, tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đạt trên 3,3 nghìn tỷ đồng cho 572 khách hàng…

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, trong Quý I, nền kinh tế của Vĩnh Phúc đã có nhiều khởi sắc, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7,89% so cùng kỳ, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, tăng 14,52%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,10%; khu vực dịch vụ tăng 1,17%; thuế sản phẩm tăng 1,64%...

Đây là tiền đề quan trọng cho cả năm 2022 vừa đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững.

Bài, ảnh: Thành An: baovinhphuc.com.vn

Các tin đã đưa ngày: