Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022 “Yêu thương và chia sẻ”

19/03/2022

Tháng 6/2012, Liên Hợp quốc đã chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, 193 nước thành viên (trong đó có Việt Nam) cùng cam kết hưởng ứng bằng các nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người dân. Mục đích của ngày Ngày Quốc tế Hạnh phúc là nhằm nêu lên thông điệp rằng, hạnh phúc là quyền của tất cả công dân trên toàn cầu, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như sự phát triển của nhân loại.

Ở Việt Nam, ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân, gia đình về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Đến nay, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được diễn ra trên toàn quốc, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, khích lệ các tổ chức, cá nhân có các hoạt động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.

Tại Vĩnh Phúc, Ngày Quốc tế Hạnh phúc hằng năm được tỉnh phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các địa phương, đơn vị và người dân với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác gia đình. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình trong phát triển kinh tế, xã hội ở mỗi địa phương.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2022 có chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn truyền thống của gia đình Việt Nam; triển khai các hành động cụ thể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc; chia sẻ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam, hướng tới vì hạnh phúc và thịnh vượng chung của toàn xã hội; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Năm nay, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh vào lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tuyên truyền và nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình. Khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có các hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống trong gia đình, từ đó, có hành động thiết thực, cụ thể góp phần xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, Sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; in ấn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về hạnh phúc gia đình; tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, cờ phướn, tuyên truyền lưu động theo chủ đề và thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức tọa đàm về xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trung tâm Văn hóa tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật tỉnh lồng ghép, dàn dựng các chương trình, vở diễn ca ngợi về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc dòng họ, hạnh phúc nghề nghiệp.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể lựa chọn hình thức phù hợp để triển khai tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc, đặc biệt là các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình khó khăn với tinh thần yêu thương, chia sẻ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc;…

Chị Nguyễn Thị Hồng Ngát ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Cứ đến ngày 20/3 hằng năm, tôi lại thấy có nhiều tấm băng rôn, pano, áp phích treo ở cơ quan, dọc các tuyến đường hay những địa điểm cộng cộng với những khẩu hiệu như “Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!”, “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”, “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!”, “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!”…

Những khẩu hiệu này đã nhắc nhở tôi về bổn phận, trách nhiệm của bản thân với gia đình, xã hội. Vào Ngày Quốc tế Hạnh phúc, tôi chủ động đi làm về sớm, nấu một bữa cơm ngon để cả gia đình quây quần bên nhau. Để tạo niềm vui, khí thế trong công việc, tôi mua hoa tươi để cắm trong phòng làm việc. Tôi cũng tự dặn mình luôn phải cư xử hòa nhã, yêu thương, quan tâm, tôn trọng bạn bè, đồng nghiệp".

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp, hiệu quả, tạo không khí thi đua, phấn khởi cho gia đình, cộng đồng và xã hội; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Thu Huyên (t/h)

 

Các tin đã đưa ngày: