Nghiên cứu, xây dựng và phát triển thương hiệu dứa Hướng Đạo

10/11/2021

Những năm gần đây, thực hiện tái cơ cấu ngành ngông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đến nay, tỉnh ta đã ban hành các cơ chế, chính sách tương đối đồng bộ để hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; ngành nông nghiệp đã xây dụng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Nông dân trong tỉnh đã tập trung sản xuất, thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp của tỉnh, hàng loạt các hình thức tổ chức sản xuất như: thay đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu thời vụ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ, sản xuất theo hướng công nghệ cao gắn với quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm, ….

Hiện nay diện tích các loại cây ăn quả lâu năm bị giảm nhiều và được thay thế bởi các loại cây ăn quả có giá trị cao, được sản xuất theo hướng chuyên canh, hướng sản xuất tập trung và xây dựng thành thương hiệu như: chuối tiêu Liên Châu, na dai Bồ Lý, Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, bưởi Vĩnh Tường, … để góp phần nâng cao tăng giá trị sản xuất và bổ sung thêm thương hiệu cho loại cây ăn quả của địa phương, từ năm 2018, Nhóm nghiên cứu - Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Dương đã lựa chọn, thực hiện đề tài Nghiên cứu, xây dựng và phát triển thương hiệu dứa Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc” .

Cây dứa có tên khoa học là Ananas comosus (L.) Merr, thuộc họ dứa (Bromeliaceae) là loại cây ăn quả nhiệt đới, có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Cây dứa là loại cây thân thảo, sống lâu năm. Quả dứa có mùi thơm mạnh, chứa nhiều đường, lượng calo khá cao, giàu chất khoáng nhất là kali, có đủ các loại vitamin cần thiết như A, B1, B2, PP, C và đặc biệt trong cây và quả dứa có chất Bromelin là một loại men thủy phân protêin. Chính vì vậy, dứa được coi là “hoàng hậu” của các loại quả và ở Châu Âu quả dứa rất được ưa chuộng và được coi là loại quả “vua”. Không chỉ lấy quả dùng cho ăn tươi, chế biến, thân và lá đứa còn được sử dụng làm bột giấy. Bên cạnh đó, dứa có khả năng ra hoa nhiều vụ trong năm, giúp tăng sản lượng trên cùng đơn vị diện tích và cây dứa có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, với điều kiện khí hậu khác nhau.

Trong quá trình thực hiện đề tài, Nhóm nghiên cứu đã đánh giá, tuyển chọn được 100 cây dứa dùng làm nguồn giống gốc để thực hiện việc nhân giống dùng cho các thí nghiệm về nhân giống và thâm canh dứa. Từ nguồn vật liệu đã chọn, Nhóm nghiên cứu tiến hành xây dựng vườn ươm giống với diện tích 15m2 và tiến hành nhân được 54.000 hom giống dứa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9062:2013 - chồi giống dứa - yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho công tác thí nghiệm và trồng trong mô hình thâm canh dứa.

Có nhiều biện pháp nhân giống dứa như nhân giống bằng chồi, hom, hạt hay nhân giống bằng nuôi cấy mô. Mỗi biện pháp đều có những ưu, nhược điểm và biện pháp kỹ thuật khác nhau. Trong phạm vi của đề tài, Nhóm nghiên cứu tiến hành các thí nghiệm liên quan đến các kỹ thuật nhân giống bằng hom giống.

Nhóm nghiên cứu tiến hành theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển, cho năng suất của giống dứa Hướng Đạo với mật độ trồng 40.000 cây/ha, 50.000 cây/ha, 60.000 cây/ha, 80.000 cây/ha. Ở các mật độ trồng khác nhau, số lá dứa dao động từ 30,4-34,0 lá/cây. Nếu trồng càng thưa thì lá dứa càng nhiều, khi trồng dầy hơn thì số lá dứa trên cây sẽ giảm bớt. Tỷ lệ ra hoa dao động trong khoảng từ 80,1-88,9%, trong đó mật độ trồng 60.000 cây/ha có tỷ lệ ra hoa cao nhất. Khối lượng trung bình của quả dứa dao động từ 702,2-1034,7 gam/quả. Năng suất dứa dao động từ 36,1-51,4 tạ/ha. Năng suất dứa đạt cao nhất khi trồng với mật độ 60.000 cây/ha, sau đó đến mật độ 80.000 cây/ha, rồi đến mật độ 50.000 cây/ha và năng suất thấp nhất khi trồng với mật độ 40.000 cây/ha.

Khối lượng trung bình quả, công thức sử dụng phân đơn kết hợp với phân bón lá có năng suất thu được đạt cao nhất 57,5 tạ/ha. Ở công thức sử dụng phân đơn có năng suất cao thứ 2 (55,9 tạ/ha) và công thức sử dụng phân tổng hợp chuyên bón cho cây ăn quả cho năng suất thấp nhất (51,4 tạ/ha). Mức độ nhiễm một số loại sâu bệnh hại chính đều ở mức nhẹ, không gây ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của dứa.

Trồng dứa với mật độ 50.000- 60.000 cây/ha sẽ cho lãi cao hơn đối chứng từ 5.268.000 đến 28.536.000 đồng/ha. Khi trồng dứa với mật độ trên 70.000 cây/ha thì hiệu quả đem lại sẽ thấp hơn so với đối chứng.

Với mô hình thâm canh về liều lượng và phân bón, mức lãi xuất bình quân thu được trên 01ha dứa dao động từ 4.148.000 đồng đến 84.400.000 đồng. Trong đó, bón phân với liều lượng (8gam N + 4 gam  P­2O5 +12 gam K2O)/cây/vụ cho lãi xuất cao nhất và bón phân với liều lượng (12 gam N + 6 gam P2O5 + 18 gam K2O)/cây/vụ thu được lợi nhuận thấp nhất.

Qua 36 tháng nghiên cứu và triển khai, trên cơ sở kết quả đề tài cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, truyền hình, tạp chí, … về kết quả, hiệu quả của sản xuất thâm canh dứa và bảo hộ nhãn hiệu tập thể “dứa Hướng Đạo”. Hỗ trợ kinh phí để nhân rộng mô hình, mở rộng diện tích sản xuất dứa áp dụng các biện pháp thâm canh tạo nguồn sản phẩm dồi dào đáp ứng nhu cầu dứa tươi cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, tạo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến dứa.

BT. Thu Huyên

 

Các tin đã đưa ngày: