BTV Tỉnh ủy: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

15/10/2021

Ngày 15/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV, BTV Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh; Quy chế làm việc của Đảng Đoàn HĐND tỉnh; dự thảo Nghị quyết về phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020 - 2030 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan chủ trì hội nghị

Cho ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đều khẳng định việc xây dựng, ban hành chỉ thị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Một số ý kiến đề nghị bổ sung nội dung về kiểm tra dấu hiệu vi phạm vào nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra và cơ quan khối nội chính, nêu rõ trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; quá trình kiểm tra làm rõ đối tượng vi phạm và hình thức xử lý theo đúng các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát cần gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05 và Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. 

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Cơ quan được giao soạn thảo dự thảo Chỉ thị cần bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quy định số 22 của BCH T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước để có sự so sánh, từ đó, xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện phù hợp. Đặc biệt, trong công tác kiểm tra cần tập trung vào các nội dung quan trọng như: Việc thực hiện các nguyên tắc của Đảng; Nghị quyết TƯ 4 các khóa XI, XII; quy chế làm việc của cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của ban thường vụ, ban chấp hành các cấp; kiểm tra về công tác cán bộ. Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát để chủ động phát hiện, nhắc nhở, ngăn chặn sai phạm từ sớm, từ xa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, yêu cầu mỗi tháng, Ủy ban Kiểm tra các cấp tổ chức ít nhất 2 cuộc kiểm tra đối với cấp ủy cùng cấp. Đồng thời, tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện dự thảo chỉ thị để Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Về dự thảo Nghị quyết về phát triển thành phố Phúc Yên giai đoạn 2020 - 2030, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Dự thảo đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc; trên cơ sở đánh giá thực trạng và những yếu tố tác động đến sự phát triển của thành phố để đề ra các quan điểm, mục tiêu, tạo động lực phát triển mới cho Phúc Yên và các địa phương lân cận. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết; giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và thành phố Phúc Yên hoàn thiện các nội dung liên quan, trình BTV Tỉnh ủy ban hành trong tháng 10, làm cơ sở để thành phố Phúc Yên sớm tổ chức triển khai thực hiện.

Khẳng định UBND tỉnh và đơn vị tư vấn đã chuẩn bị kỹ cho dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn năm 2050, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất, việc quy hoạch tỉnh cần đi trước một bước, được tiến hành song song với quy hoạch của Trung ương và trên cơ sở các quy hoạch vẫn còn hiệu lực của tỉnh nhưng tiếp tục phát triển, bổ sung những quan điểm, định hướng mới. Vì vậy, về quan điểm phát triển, tỉnh sẽ ưu tiên cho chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phù hợp với quan điểm của Đảng, chất lượng xanh quốc gia, phát triển bắt đầu từ tháo gỡ điểm nghẽn của địa phương. Về mục tiêu tổng quát, hướng đến xây dựng Vĩnh Phúc là một tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc. Về kịch bản phát triển, quy hoạch theo 3 phương án: Phương án cơ sở dựa trên nền tảng hiện có; phương án bền vững, khả thi dựa trên nền tảng cũ và xuất hiện một số yếu tố mới có triển vọng; phương án đột phá, dựa trên nền tảng cũ nhưng có nhiều yếu tố thuận lợi.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm trong quy hoạch cần phải được thể hiện chi tiết, rõ ràng hơn so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó, các giải pháp đột phá phải giải quyết được những nút thắt về đất đai, phát triển khu vực kinh tế tư nhân và ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp gắn với hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Về định hướng phát triển kinh tế, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển du lịch - dịch vụ và logicstic; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa; mở rộng quy hoạch vùng theo hướng phát triển kinh tế đô thị.

Từ những định hướng trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục mời gọi một số nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào tỉnh ở những ngành, lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng lớn. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện dự thảo Quy hoạch để BTV Tỉnh ủy trình BCH Đảng bộ tỉnh trong tháng 12/2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Quy chế làm việc của Đảng đoàn HĐND tỉnh; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2021; chủ trương đầu tư 3 dự án: Thư viện tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh; dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn năm 2050; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công đã phê duyệt trong giai đoạn 2016 - 2020 kéo dài sang thực hiện tiếp trong gian đoạn 2021 - 2025.

Theo Bích Phượng: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: